Spielo en Ikke

Beste ouders,

De kind-ouder gesprekken liggen weer enkele weken achter ons. We zijn erg trots op de kinderen die, ieder op zijn eigen manier, zo goed konden vertellen wat er al goed gaat en waar ze nog aan willen werken.  Aanvullingen van de ouders en de juf maakten de driehoek compleet. In deze gesprekken zijn vaak afspraakjes met de juf gemaakt om ook concreet te kunnen  oefenen met de leervaardigheden die nog aandacht vragen.  Om dit allemaal behapbaar te houden in de klas, begeleiden  we de  kinderen met dezelfde werkpunten in een groepje. Ook zal er per periode een bepaald werkpunt extra aandacht krijgen. Dit koppelen we  aan de bekende ‘monstertjes’. Zo proberen wij de afspraken die gemaakt zijn, concreet te maken.

In de afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan ‘Ikke’. Deze leerstrategie gaat over kwaliteiten. Wat zijn kwaliteiten? Welke kwaliteiten heb je en welke wil je nog verder ontwikkelen? Hier hebben de kinderen een filmpje over gemaakt. Op de inloopavond van 18 november kunt u deze filmpjes met uw kind samen bekijken.

In de komende weken gaan we aan de slag met ‘Spielo’. Ook deze leerstrategie gaat over kwaliteiten. Maar dan meer over hoe je je kwaliteiten in kunt zetten bij het leren , maar ook bij het samenwerken. Een voorbeeld hiervan zijn de Nieuwsbegrip lessen (begrijpend lezen) waar we de inhoud van de tekst in drietallen gaan onderzoeken. Ieder heeft hierbij een rol, de een is de voorzitter, de ander de vragensteller en de derde de verslaggever. Hierbij kunnen kwaliteiten heel goed ingezet worden. En soms blijkt dat een kwaliteit nog geoefend moet worden. Zo leren we niet alleen begrijpend lezen, maar leren we ook onze kwaliteiten te gebruiken.

Terug naar overzicht