agenda gebruik

Beste ouders,

vorige week hebben de kinderen twee bladen naar huis meegekregen met uitleg over het nut van een agenda. Het zou fijn zijn indien de kinderen deze bladen thuis nog een keertje samen met een van jullie  de tips doornemen. Mogelijk is dit al gedaan.

Komende weken gaan we naast het plannen van de huiswerk opdrachten de kinderen aanleren hoe ze gedane taken kunnen afstrepen. Ook de manier van noteren van de opdrachten krijgt aandacht. Zo leren we ze om taken beknopt , met behulp van afkortingen te noteren.

Sommige leerlingen hebben er baat bij als we ze thuis en op school, dagelijks vragen om even in hun agenda te kijken. Staat er een taak in? Voor wanneer? Waar ga je zitten werken/ leren? Heb je hulp nodig? Van wie?

Het is belangrijk dat je thuis samen bekijkt wanneer een bepaalde taak het beste geleerd of gemaakt kan worden. Heeft je kind een taak wel op een goede dag gepland?

Zo niet, dan overleg samen welke dag die taak beter gemaakt/ geleerd kan worden. Heeft het kind je hulp nodig? Bepaal dan wanneer dit voor allebei het beste uitkomt.

Zo ja, bespreek dan samen op welk moment de taak het beste gedaan kan worden. Het is voor de meeste mensen prettig als dit  een vast moment op een dag wordt: voor -of juist na het eten. Als het lastig is om de duur van de taak in te schatten, dan bespreek van tevoren hoe lang je kind aan de taak kan werken ( maximaal 20 tot 30 min),  zet eventueel een timer.

In de klas hebben we de tip gegeven om elke avond voor het slapen gaan  de schooltas alvast in te pakken, huiswerk/ agenda erin. Als dit eenmaal een gewoonte wordt, dan zal de agenda en het huiswerk vast niet meer worden vergeten. 

 

Terug naar overzicht