Nieuwe letterklank : *b*

Vandaag zijn we begonnen met het aanbieden van letterklanken. De eerste letter die aan de beurt is, is de letter b van bos, maar ook van Beer en Bowe en nog véél meer andere woordjes. In de klas hebben we samen naar voorwerpen gezocht die een b als beginklank hebben. Deze hebben we allemaal verzameld op de lettertafel.
De kinderen mogen hiervoor ook spulletjes van thuis meebrengen. Laat de kinderen dus maar eens op zoek gaan naar spulletjes waarbij ze vooraan de letterklank b horen.

Deze activiteit is vooral op groep 2 gericht, maar kinderen van groep 1 die het interessant vinden mogen natuurlijk ook meedoen!

Terug naar overzicht