E-waste Race

Beste ouders,

Komende week neemt groep 7/8 deel aan een project over elektronisch afval. Dit project wordt ons via de gemeente aangeboden. Het doel is om de kinderen zich bewust te laten worden van ons elektronisch afval.

Komende dinsdag komt er een gast docent op school over dit onderwerp een les geven. Na de les krijgen de leerlingen de opdracht om zoveel mogelijk elektronische afval in te zamelen. Er worden speciale afvalcontainers op school neergezet waar we het afval in kwijt kunnen. 

In de les wordt uitgelegd wat de bedoeling is van deze inzamelingsactie. Dus krijgen we informatie over wat de kinderen wel of niet moeten inzamelen. 

Aan dit project is een wedstrijdelement verbonden. De school die het meeste inzamelt kan een excursie naar de Ontdekfabriek in Eindhoven winnen. 

De leerlingen worden gevraagd om eventueel het afval in te zamelen, door bij bekenden in de straat of bij familie langs te gaan. Mocht u als ouder uw kind toestemming geven om ook langs andere adressen te gaan, dan overlegt u dit met uw eigen kind. In het geval uw kind ook bij onbekenden mag aanbellen, dan is het de afspraak dat zij dit  nooit alleen mogen doen. Ze moeten dan onder begeleiding van een volwassene of met meerder kinderen bij onbekenden langs deuren gaan.

Tijdens de les worden er accounts aangemaakt met het leerling e-mail adres van school. Het e-mail adres wordt gebruikt voor het registreren van punten voor e-waste . Het  mail adres blijft prive en wordt niet gedeeld met anderen. Na afloop van het project verwijdert de E-waste organisatie alle gegevens van de school en van de leerlingen. Mocht u als ouder bezwaren hebben met het feit dat het e-mail adres van uw kind gebruikt wordt, dan laat het de leerkracht weten. In dat geval wordt uw kind gekoppeld aan een medeleerling.

Met vriendelijke groeten,

Miriam Swennenhuis

Terug naar overzicht