Letterklank *s*

Deze week hebben we de letterklank s behandeld. De letter S is natuurlijk van Sinterklaas! Maar ook van Sil, Sjoerd, Sep, Sara, Sophie, Sabijn en Saar (wow!) en van nog véél meer andere woordjes. In de klas hebben we al samen naar voorwerpen gezocht die een s als beginklank hebben. Deze hebben we allemaal verzameld op de lettertafel.
De kinderen mogen hiervoor ook spulletjes van thuis meebrengen. Laat de kinderen dus zelf op zoek gaan naar spulletjes waarbij ze vooraan de letterklank s horen.

Terug naar overzicht