Mei

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 2021
18 mei Schoolkamp
19 mei Schoolkamp
20 mei Schoolkamp
24 mei Tweede pinksterdag 2021

Juni

22 juni Studiedag, alle kinderen vrij.
30 juni MR vergadering

Juli

20 juli Musical
26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Augustus

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

September

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Oktober

25 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie 2021

November

December

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Januari

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Februari

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

Maart

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

April

18 april Tweede paasdag 2022
25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
27 april Koningsdag 2022

Mei

25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
26 mei t/m 27 mei Hemelvaart 2022

Juni

6 juni Tweede pinksterdag 2022

Juli

25 juli t/m 2 september Zomervakantie 2022