Project Leren Leren

  • Project Leren Leren

Deze week gaan we in de groepen op een andere wijze werken dan de kinderen gewend zijn. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen op maandag een lijst waarop per vak voor hen te zien valt wat voor dat vak het doel is deze week, dus wat ze aan het einde van de week moeten "kennen/ kunnen". Ze zijn daarbij vrij om te kiezen hoe zij dit doel willen gaan behalen. Zo mogen ze  kiezen of ze een instructie wel of niet gaan volgen. Ook krijgen ze keuze in de wijze waarop ze een bepaald doel willen oefenen: via de snappet, via een ander ict middel, via een boek, een werkboek of werkbladen of op een manier die ze zelf bedenken. Het team wil hiermee bekijken hoe de verschillende kinderen omgaan met deze eigen regie die we hen hierin geven.
Aan het einde van de week bekijkt de leerkracht of de doelen zijn behaald en hoe de kinderen aan de doelen gewerkt hebben. Op deze wijze leert uw kind omgaan met plannen, met het maken van  keuzes en met het nemen van eigen verantwoordelijkheid; kortom ze zijn bezig met leren leren. Dit alles natuurlijk aangepast aan de leeftijd van uw kind.
 
Ook de kinderen van groep 2 gaan aan de slag met 'leren-leren'. Zij gaan werken aan doelen van begin groep 3, zo kunnen ze al een beetje 'snuffelen' aan de stof van volgend jaar.  Ze werken daar deze week twee keer aan.
 

Terug naar het overzicht

groep 8 gaat vliegen als ...

groep 8 gaat vliegen als afscheid van de basisschooltijd

Groep 8 vliegt het schooljaar uit.

Jaarverslag SKOzoK 2017

Jaarverslag SKOzoK 2017

Lees de ontwikkelingen bij SKOzoK in het jaarverslag van ...

Laatste 4 weken

Laatste 4 weken

De laatste 4 weken van het schooljaar zijn aangebroken.