Regelgeving omtrent leerplicht

  • Regelgeving omtrent leerplicht

Ieder kind in Nederland heeft direct ná zijn 4de verjaardag récht op onderwijs. U dient echter afwezigheid wel van te voren te melden.

Wij adviseren ouders meestal om hun kind niet nét voor een vakantie in te laten stromen, maar dat in overleg met de leerkracht te laten gebeuren. Dit komt het soepel instromen vaak beter ten goede dan in de drukke periode net voor een Kerst- of Carnavals-vakantie. En ook de laatste weken van een schooljaar zijn alles behalve de juiste periode om in te stromen.

Als een kind 5 jaar is geworden is het kind leerplichtig. Dat is al jaren zo en betekent kortom dat het kind verplicht is alle lesdagen op school aanwezig te zijn. De school is hiervan verplicht een administratie bij te houden en ongeoorloofd verlof te melden. Geoorloofd verlof is uiteraard ziekte verlof en verder kan slechts per hoge uitzondering, door de directie toestemming worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn jubilea van ouders en grootouders, verhuizing, huwelijk en dergelijke. Ook ernstige ziekte van ouders, overlijden en incidenteel ziekenhuisbezoek kunnen reden zijn voor het geven van verlof.

Zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspectie zien toe op het handhaven van deze regelgeving. Zo vermeldt de onderwijsinspectie verder nog nadrukkelijk in haar regelgeving dat er ook voor Remedial Teaching (RT) en allerlei andere therapieën géén verlof mag worden gegeven. Voor onderzoeken daarentegen wel. Met deze regelgeving én controle in de hand moeten wij als school, iedere verlof aanvraag beoordelen.

De exacte tekst van de leerplicht ambtenaar kunt u terugvinden op de site van de gemeente en op de achterkant van het Aanvraagformulier voor extra verlof. 

Terug naar het overzicht

75 jaar vrijheid

75 jaar vrijheid

Hoe houden we 'vrijheid' levend bij kinderen?

Oude groep 8 en nieuwe groep 8

Oude groep 8 en nieuwe groep 8

Afscheid groep 8.

Heeze-Leende 75 jaar ...

Heeze-Leende 75 jaar bevrijdingsfeest

activiteiten rondom het 75-jarig bevrijdingsfeest van ...