Eerste oudergesprek

  • Eerste oudergesprek

Beste ouders,

Op maandag 6 en dinsdag 7 november vinden op de St. Jan de eerste oudergesprekken plaats.

Bij ons op school is het de gewoonte om in die eerste gesprekken vooral de sociaal emotionele ontwikkeling  en het welbevinden  van het kind te bespreken. Want alleen als uw zoon of dochter ' lekker in zijn vel zit' en zich op zijn gemak voelt in de groep, zal hij of zij zich ook goed kunnen ontwikkelen op de andere gebieden. 

Naast de gebruikelijke verslaglegging over de ontwikkeling van ieder kind, is er aan het eind van het schooljaar ook nog een overdracht van de belangrijkste afspraken en gegevens naar de volgende of nieuwe leerkracht.  Als uw kind zich dan vervolgens niet zoals verwacht ontwikkelt op de cognitieve gebieden of er zijn bijzonderheden te melden op het didactische gebied dan wordt dat uiteraard ook besproken in dat eerste oudergesprek. En als er zaken opvallen of die veel vragen oproepen, wachten we echt niet tot dat eerste gesprek. En als u zich ongerust maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd even een afspraak maken met de leerkracht.

Dus reserveer alvast de data voor deze oudergesprek avonden in uw agenda. Informatie over de inschrijving voor deze gesprekken volgt nog per mail. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.