Het schooljaar begint.

  • Het schooljaar begint.

Beste ouders, 

De zomervakantie is weer voorbij, het nieuwe schooljaar begint. De leerkrachten hebben de afgelopen week alweer hard gewerkt, om er voor te zorgen dat de kinderen goed aan dit nieuwe schooljaar kunnen beginnen. En niet alleen de leerkrachten maar ook een aantal vrijwilligers zijn hard aan de slag gegaan. Maar dat laatste kunt u al zien als u op het schoolplein komt. Én er is hard gewerkt om van het kantoor en de 'mini' van 3-4,  om te toveren in extra onderwijsruimte voor groep 3-4.

In de eerste vakantieweek heb ik u al moeten mededelen dat helaas juffrouw Laura St. Jan gaat verlaten. Zij kreeg een heel  mooi aanbod van scholengemeenschap WereDi en is op dat aanbod ingegaan. We zullen naast juffrouw Rian, juffrouw Marieke en juffrouw Imke, dus ook juffrouw Laura moeten gaan missen. "Nogmaals, allemaal hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet en betrokkenheid bij St. Jan. " Daarvoor in de plaats komt juffrouw Janine weer terug, maar dan in groep 5-6 én krijgen we een meester. Meester Tim Castelijns gaat naast juffrouw Leontine, fulltime groep 3-4 begeleiden. "Welkom juffrouw Janine en meester Tim!!"

Zoals we vorig schooljaar al hadden aangekondigd, gaat het Jannemanneke verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat alle schriftelijke communicatie in het vervolg via de SKOZapp, de site en de mail. Daarvoor is het natuurlijk wel  noodzakelijk dat we altijd up-to-date e-mail adressen en tel.nrs. hebben. Dus mocht daar iets in veranderen, wilt u dat dan direct doorgeven?! Ook de nieuwe Schoolgids zal binnenkort op de website verschijnen. 

Tot slot: Wilt u allemaal donderdagavond 14september vrij houden voor de Startavond!!!!

Namens het team, wens ik iedereen een heel goed schooljaar 2017-2018 toe!

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Kind-Ouder gesprek

Kind-Ouder gesprek

Terugkoppeling Kind-Oudergesprekken

Opening van onze eigen ...

Opening van onze eigen schoolbibliotheek kast

Veel leesplezier gewenst met onze Zwerfboeken.

wegafsluitingen rondom school

wegafsluitingen rondom school

wegafsluitingen rondom school