Hoofdluis

  • Hoofdluis

Beste ouders, 

Graag willen we hieronder nog een keer de afspraken uit het Hoofdluisprotocol kenbaar maken:

  • Maandag na elke vakantie komt een vaste club ouders luizenpluizen.
  • Bij besmetting krijgen de betreffende ouders persoonlijk bericht, en de hele groep bericht via de App dat er in de groep van hun kind hoofdluis of neten zijn geconstateerd.
  • In deze App vinden de ouders ook een link met instructies.
  • Maandag daarna volgt er een hercontrole voor de klas waarin de besmetting is gevonden.
  • Wanneer de besmetting nog voortduurt, beslist de coördinator luizenpluizen hoe het vervolg van de controle verloopt: nogmaals per groep, of individueel.

Wanneer er tussentijds door ouders thuis luizen worden geconstateerd melden zij dit bij de eerkracht. Er gaat  dan een App uit naar alle ouders uit de betreffende groep en de leerkracht geeft de namen door aan de coördinator. De coördinator beslist of er controle nodig is en regelt dit.

 [De luizenpluis groep is nog op zoek naar nieuwe pluisouders, liefst ouders uit groep 1-2. Aanmelden kan bij Yvonne van Kuijk (coördinator) of Monique van Eert]
 

Namens de luizenpluis groep: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Advies Voortgezet onderwijs

Advies Voortgezet onderwijs

Hoe komt het advies Voortgezet Onderwijs tot stand.

Landelijke stakingsactie ...

Landelijke stakingsactie 30-31 januari

Landelijke stakingsactie op donderdag 30 en vrijdag 31 ...

Kerstwens 2019

Kerstwens 2019

Kerstwens voor iedereen.