MR.-nieuws

  • MR.-nieuws

Beste ouders,

Namens alle MR leden wensen we u nog een mooi, gezond & gelukkig 2018 toe!
Op maandag 18 december 2017 heeft er een MR vergadering plaatsgevonden binnen ons cluster (basisscholen St. Jan, de Triangel en de Talententoren). De vergadering start met een korte toelichting/bespreking over de vervangingsproblematiek door Monique en de MR-en. 
De belangrijkste zaken die wij als MR St. Jan die maandag besproken hebben zijn:

  • Zichtbaarheid en bezetting MR. Marije zal na dit schooljaar stoppen met haar rol als secretaris binnen de MR. De MR heeft besloten om actief ouders binnen de groepen 1-2 en 3 te gaan benaderen om te inventariseren wie interesse heeft voor deze rol. 
  • Monique neemt kort de begroting met de MR leden door.
  • Landelijke staking leraren: door media ontstaat er een beeld dat leraren staken om zo aandacht te krijgen salarisverhoging en verlaging werkdruk. Essentie van de staking is echter van hele andere orde; leraren maken zich druk om de kwaliteit van het primaire onderwijs, die staat enorm onder druk. Door te staken willen ze een duidelijk signaal afgeven aan Den Haag dat er echt iets moet veranderen. Door verkeerde interpretatie wat door de media naar buiten wordt gebracht komt dit helaas niet goed over de bühne. Als kleine school erkennen we dit maar het is iets wat landelijk goed moet worden opgepakt. 
  • School zaken: Marije vertelt kort over ontstaan van de werkgroep eindejaars activiteiten groep 8 met als doel om de leerkrachten van groep 7-8 te ondersteunen. De data van het schoolkamp zijn bekend: 13, 14 en 15 juni 2018. Koningsdag 27 april hebben de leerlingen vrij, de koningsspelen vinden plaats op vrijdag 20 april.

Het volledige verslag van de MR vergadering is na te lezen op de schoolwebsite www.stjanleende.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/ 
Met vriendelijke groet
MR St. Jan

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.