Thema beroepen en executieve functies

  • Thema beroepen en executieve functies

Thema beroepen en de ‘paarse familie’.

De komende weken werken alle groepen aan het thema beroepen. Welke beroepen zijn er? Wat houdt een bepaald beroep in? Welke studie moet je  ervoor volgen? Welke kwaliteiten moet je ervoor hebben? Het thema werd geïntroduceerd door middel van een toneelstukje van de leerkrachten. Komende weken wordt dit thema in de groepen verder uitgewerkt. Zo komen er ouders op school vertellen over hun beroep en gaan we op bezoek bij ouders die ons willen laten zien wat hun beroep inhoudt.

Ook koppelen we de executieve functies aan het thema beroepen. Dat doen we door steeds te bespreken welke  vaardigheden je nodig hebt om een beroep goed uit te kunnen oefenen.  Extra aandacht besteden we de komende weken aan de ‘paarse familie’.  De paarse familie staat voor het plannen, controleren en reflecteren op je eigen werk. Hierbij horen de monsters Plavo, Moni en Hoeso.
Plavo leert de kinderen om voorafgaand aan een opdracht een goede planning te maken. Maar ook om op tijd aan de bel te trekken als het niet lukt.
Moni helpt om zélf tussentijds te kijken of het werk nog goed verloopt en indien nodig op tijd bij te sturen. Maar Moni kijkt ook tijdens bv  het buitenspelen of iedereen het nog wel leuk vindt.
Hoeso leert de kinderen te evalueren op het gemaakte werk. Ze kijken of hun werk goed is en op tijd af is. Kinderen nemen hun eigen plan- en evaluatievaardigheden onder de loep en kijken waar ze nog in kunnen groeien. Het gaat hierbij om het verbeteren van sociale vaardigheden en de eigen leerresultaten.

Team St. Jan.

 

 

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.