Asse

  • Asse

Beste ouders,

Op onze school besteden we niet alleen aandacht aan vakken als rekenen, taal en spelling, maar ook aan vaardigheden die kinderen in de toekomst hard nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vaardigheden als plannen, doelgericht gedrag, volgehouden aandacht etc. Dit noemen we executieve functies. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken (www.wij-leren.nl).
Om deze moeilijke begrippen voor de kinderen begrijpelijk en visueel te maken, gebruiken we ‘monstertjes’. De monsters zijn allemaal ergens goed in en helpen de kinderen om de vaardigheden te leren of te versterken.

Afgelopen maandag hebben we ‘Asse’ geïntroduceerd. Asse helpt de kinderen om op een goede manier te zeggen wat ze nodig hebben en waar ze zich prettig bij voelen. Ze helpt de kinderen om voor zichzelf op te komen en aan te geven wat voor hen belangrijk is. Hierbij kunt u denken aan:
-hoe zeg je op een goede manier dat je iets niet fijn vindt; aandacht voor: ‘stop hou op’
-hoe vraag je om hulp bv als je een opdracht niet snapt; aandacht voor stappenplan en vragenkaartje
-met elkaar afspraken maken zodat iedereen fijn kan spelen en werken.
-niet door de klas roepen maar eerst even nadenken; aandacht voor ‘stille vinger’ en ‘fluisterstem’.

Op deze manier maken wij kinderen bewust van de eigen invloed op hun gedrag, de omgeving én hun vermogen om te groeien in hun ontwikkeling.

Team St. Jan

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.