herinnering ouderbijdrage

  • herinnering ouderbijdrage

Beste ouders,

In oktober heeft u een verzoek namens de ouderraad gehad om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen. Velen hebben dit intussen al betaald. Mocht u nog niet betaald hebben, willen we u vragen dat alsnog te doen. Hieronder vindt u de info zoals u die in oktober ontvangen heeft. Alvast bedankt voor uw bijdrage..........

 

Geachte ouders/verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en zoals gebruikelijk willen wij u weer vragen de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen. Uw bijdrage is van wezenlijk belang voor onze school.  We kunnen dan weer extra activiteiten organiseren, zoals met Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen als ook excursies, het schoolkamp en Koningsdag.

We hebben ook voor dit jaar, de bijdrage op  € 20,- per kind kunnen houden.

Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage met vermelding van de voor- en achternaam en groep van uw kind(eren) graag voor 30 november 2018 over te maken op rekeningnummer:

NL 31 RABO 0121 2875 21 van de Rabobank te Geldrop t.n.v vrienden van de St. Jan inzake ouderraad te Leende.

 

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad.

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.