misverstand over parkeerveld

  • misverstand over parkeerveld

Beste ouders,

Nu het weer wat frisser en natter wordt buiten zien we ook meer auto's rondom de school om kinderen af te zetten. Onze parkeerplaats is voor deze tijdelijke drukte niet groot genoeg. Daarom hebben wij met de gemeente een afspraak lopen om toch alle auto's kwijt te kunnen. Die afspraak is dat wanneer de gewone parkeerplaats vol is, de auto's op het verharde deel van het veldje geparkeerd mogen worden. Dit veldje ligt achter de 4 boerderijwoningen die aan de parkeerplaats grenzen. Wij zien dat er nu vaak geparkeerd wordt op het veldje tegenover de parkeerplaats. Dit is echter een grasveldje van een particulier, en dus niet beschikbaar als parkeerplaats. Wilt u daar alstublieft ook andere brengers/halers van uw kind(eren) op wijzen! 

Dus:                                                                                                                                                                                                    * parkeren op de parkeerplaats                                                                                                                                              * wanneer die vol is....parkeren op het verharde veld achter op het veldje                                                          * wanneer u vanuit Strijp komt kunt u ook aan de Strijperstraat parkeren... let op: niet in het Klooster (de straat grenzend aan de heg), want daar geldt een stop- en parkeerverbod. Dit hanteert de gemeente om de situatie rondom school zo veilig mogelijk te houden! 

Op deze manier houden we het halen en brengen van de kinderen zo veilig mogelijk! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Team Bs St Jan

Terug naar het overzicht

Kind-Ouder gesprek

Kind-Ouder gesprek

Terugkoppeling Kind-Oudergesprekken

Opening van onze eigen ...

Opening van onze eigen schoolbibliotheek kast

Veel leesplezier gewenst met onze Zwerfboeken.

wegafsluitingen rondom school

wegafsluitingen rondom school

wegafsluitingen rondom school