Toetsperiode Cito

  • Toetsperiode Cito

Beste ouders,

Allemaal nog het allerbeste gewenst voor 2019! De school is weer goed begonnen en de kinderen hebben het schoolritme inmiddels allemaal weer te pakken. 

Zoals u weet wordt er regelmatig getoetst of de kinderen de aangeboden leerstof goed onder de knie hebben. Dit gebeurt zowel door observaties als door de Methode toetsen en de registratie via de Snappet.  Dat is dus een toetsing van de recent aangeboden leerstof. Twee keer per jaar wordt via de landelijke Cito toetsen ook getoetst of de kinderen álle leerstof beheersen die zij tot dan toe in hun hele schoolloopbaan aangeboden hebben gekregen. Dat kán een ander beeld geven. 

Volgende week beginnen de kinderen van de groepen 2 t/m 7 met het maken van de Cito M (Midden) toetsen. Deze toetsen helpen ons de ontwikkeling van uw kind te volgen.  De resultaten worden door ons geanalyseerd, waardoor we een goed beeld krijgen van de onderwijsbehoefte van elk kind en van de groep als geheel.

Groep twee begint volgende week met de Rekentoets, en de week erop met de Taaltoets.

Voor de groepen 3 t/m 7 staat in de week van 14 januari Begrijpend lezen/luisteren op het programma. In de week van 21 januari Rekenen, en in de week van 28 januari Spelling. De toetsen staan altijd in de ochtend gepland.

De Technisch lezen toetsen (DMT) zijn  individuele toetsen. Deze nemen we af onder de leestijd, dus ’s morgens tussen half negen en negen. Ook de AVI toetsen proberen we zoveel mogelijk in die tijd te plannen (de leesgroepjes die begeleid worden door een ouder gaan gewoon door).

De resultaten van de toetsen vindt u terug in het rapport en worden besproken tijdens de oudergesprekken van 12 en 14 februari.

De Cito toetsen vragen geen extra voorbereiding van de ouders, maar wel is het belangrijk dat uw kind uitgerust én op tijd op school komt de komende weken.

Met vriendelijke groet,

Team St. Jan

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.