75 jaar vrijheid

  • 75 jaar vrijheid

Beste ouders van de St. Jan.

"Hoe houden we de bevrijding van 75 jaar geleden 'levend' bij de kinderen?"

Rondom die vraag zijn er ook in Heeze-Leende heel veel activiteiten georganiseerd waar de kinderen gebruik van kunnen maken.  Dit heeft u in een eerder nieuwsbericht al kunnen lezen.

Ook binnen de school wordt daar uiteraard de nodige aandacht aan besteed. Zo hebben de leerkrachten diverse 'opa's en oma's ' uitgenodigd die nog levendige herinneringen hebben aan de bevrijding. Zij hebben dat zelf als kind ervaren of weten daar heel veel over te vertellen vanuit de verhalen van hun ouders of familieleden. De kinderen werden hier op voorbereid en mochten vervolgens hun vragen gaan stellen aan deze 'ervarings-deskundigen'. 

De opa's en oma's hebben er intens van genoten dat ze hier over mochten vertellen. En voor de kinderen was dit ook heel bijzonder. En dat de betrokkenheid hoog was, bleek wel uit de gezichten van kinderen en vertellers.

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Herinneringstegel van ...

Herinneringstegel van ex-groep 8 leerlingen geplaatst op de speelplaats

Afscheidstegel groep 8.

Goed gezien !!!

Goed gezien !!!

Fietsers weer zichtbaar in het verkeer.

Schoolfruit

Schoolfruit

Het schoolfruit komt er weer aan.