Advies Voortgezet onderwijs

  • Advies Voortgezet onderwijs

Beste ouders groep 6, 7 en 8,

Als uw kind in groep 8 komt, komt ook het  onderwerp Voortgezet Onderwijs naar boven.  "Welke vorm van Voortgezet Onderwijs (V.O.) adviseert de basisschool? "

Het gaat dan om  te beginnen om het type V.O. en absoluut niet om welke school voor V.O. zoals WereDi, Varendonck, Augustinianum of welke school dan ook. Dat laatste is en blijft de keuze van kind en ouder. Daarnaast is het Schooladvies,  nadrukkelijk niet het advies van de leerkracht groep 8, maar het advies van de school. Er wordt gekeken naar de totale school ontwikkeling van het kind en dan met name datgene dat hij of zij in groep 6 tot en met groep 8 heeft laten zien. Daarnaast is er ook nog het Toetsadvies van de Centrale Eindtoets en de wens van ouders en kind. Maar de laatste twee zijn niet van invloed op het Schooladvies.

Zoals u misschien al wel weet is intelligentie maximaal voor de helft bepalend voor de leerprestaties van ieder kind. Wetenschappelijk is bewezen dat de Leervaardigheden / Executieve Functies (E.F.) daarin van groter belang zijn dan de intellectuele vermogens. Hoe zijn deze leervoorwaarden (E.F) ontwikkeld? En dat laat zich vaak zien in de sociale ontwikkeling (bijv. samenwerking) en nog duidelijker in de leer- werk-houding. Hoe gaat het kind om met zijn aanwezige vermogens? Hoe is de taakgerichtheid, de concentratie, de wil om te presteren, om zich te ontwikkelen? Hoe is de vaardigheid om te plannen, te prioriteren? Hoe is zijn of haar zelfstandigheid, het zelfsturend vermogen? Wát laat het kind daar van op school zien? Deze zaken hebben een enorm, dírect effect op de leer-prestaties.

Aan al deze zaken wordt bij de kinderen op onze school hard gewerkt. De leerkrachten proberen daar, sámen met de ouders, het kind in te laten groeien. Hij of zij zal immers heel zijn leven lang zich zélf aan moeten sturen.

De getoonde leerprestaties  en werk-leerhouding van vooral de laatste 3 schooljaren zijn uiteindelijk bepalend voor het advies dat de school geeft m.b.t. het type V.O. Een heel goede motivatie en werkhouding kan behoorlijk bepalend zijn voor de prestaties. De school wordt geacht op basis van deze gegevens een objectief Schooladvies te geven. 

Het Voorlopig advies dat in groep 7 wordt afgegeven, is meestal een vrij ruim advies,  ook weer gebaseerd op de bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen de ouders (en hun kind) zich al in groep 7 breed gaan oriënteren op de diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs. De open dagen van die scholen worden altijd aangekondigd in de pers en het is aan de ouder om daar het initiatief in te nemen. 

Na 5 maanden onderwijs in groep 8 komt dan het definitief Schooladvies , dat meer specifiek van aard is. Wederom gebaseerd op de objectieve toetsgegevens en de getoonde leer-werk-houding van de laatste 3 schooljaren. Op basis van dit advies kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een school voor V.O. Medio april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Als het advies dat dáár uit volgt, (het Toetsadvies), duidelijk een niveau hoger laat zien dan het Schooladvies wordt er op schoolniveau altijd gekeken of dit aanleiding is om het Schooladvies al dan niet aan te passen. Hiervan worden de ouders op de hoogte gebracht. Valt het Toets advies láger uit, dan wordt het Schooladvies niet aangepast. 

Op deze manier proberen we altijd een grondig en objectief Schooladvies te geven waardoor het kind op het type Voortgezet Onderwijs komt dat het beste past bij zijn of haar ontwikkeling. 

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.