Educatieve sites en materialen

  • Educatieve sites en materialen

Beste ouders,

Heel veel organisaties en bedrijven proberen scholen als distributiekanaal te gebruiken voor reclame voor hun producten. Daar werken wij in principe níet aan mee, omdat wij daar geen verantwoordelijkheid voor willen dragen.

Een uitzondering maken wij voor educatieve software zoals bijvoorbeeld Squla en educatieve tijdschriften zoals bijvoorbeeld de Bobo. Dit is educatief, ondersteunt dus ons onderwijs en is ook nog leuk om thuis te doen.  Wij fungeren dan níet als tussenpersoon en u kunt zelf rechtstreeks al dan niet reageren op dit soort aanbiedingen. Komende week kunt u daarover dan ook informatie ontvangen via uw kind dat hier op school zit.

Posters voor sportverenigingen en dorpsactiviteiten hangen wij duidelijk zichtbaar op, maar verder kunnen wij helaas niet gaan.  Als wij brieven en flyers mee gaan geven lopen we het risico dat die ook terug te vinden zijn in tuinen of op straat op de route naar huis. En bovendien is het niet de taak van de school om hier zorg voor te dragen. 

Hopend op uw begrip: Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.