Eindelijk de groep weer bij elkaar.

  • Eindelijk de groep weer bij elkaar.

Beste ouders, 

Heel wat kinderen vonden het toch weer spannend. EINDELIJK na bijna 3 maanden de hele groep weer bij elkaar.  Het was ook best wel weer even wennen. Heel wat méér kinderen in de klas dan de afgelopen weken, de aandacht van de juf weer moeten delen met ál je klasgenoten en weer samen werken en spelen met héél de groep. 

Ook voor de leerkrachten was het weer even wennen. De draad op leerstof gebied was al weer opgepikt, maar het hele sociale gebeuren zal nog wel een week duren voordat ook dát weer is zoals dat 3 maanden geleden was. Maar daar wordt al weer hard aan gewerkt.  Al bij al was de tweede helft van dit schooljaar door Corona ook onderwijskundig een hele turbulente periode!! Nog een kleine 5 schoolweken en het schooljaar is al weer voorbij.

Op de planning staat dat vrijdag 3 juli het rapport al weer mee naar huis gaat. Maar sinds het vorige rapport van 7 februari hebben de leerkrachten de kinderen tot 'Corona' maar 4 weken gezien, geobserveerd en in groepsverband kunnen toetsen. Daarom is landelijk al besloten dat de CITO toetsen van mei/ juni niet afgenomen worden om het niveau van kinderen te bepalen. Scholen mogen ze wel later in het schooljaar afnemen, om te dienen als analyse, zodat de kinderen volgend schooljaar op het juiste niveau het aanbod krijgen. 

Ook het bestuur van Skozok begrijpt dat we niet van leerkrachten kunnen verlangen om op basis van 2 x 4 weken fysiek onderwijs en zoveel wisselingen in de vórm van onderwijs, volledige rapporten voor 3-4 in kunnen vullen. Sommige scholen geven géén rapport mee, maar wij hebben er voor gekozen om in ieder geval de eerste twee pagina's van het rapport wél in te vullen. Deze gaan immers over de leervaardigheden, waaronder ook het stukje zelfsturing, wat is bepalend voor de ontwikkeling van ieder kind. 

ALS leerkrachten daarnaast, vanuit methodetoetsen, voldoende onderbouwd zicht hebben op de behaalde resultaten op sommige vakgebieden, zullen die ingevuld worden. Als van een vakgebied, in die korte periode niet voldoende toetsresultaten zijn, zal er niets ingevuld worden. Maar alles is beter vinden wij, dan géén rapport.

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.