Landelijke stakingsactie 30-31 januari

  • Landelijke stakingsactie 30-31 januari

Beste ouders, 

Het personeelstekort in het Basisonderwijs is dusdanig ernstig dat vacatures bijna al niet meer in te vullen zijn. En vervangende leerkrachten zijn er ook al bijna niet meer.  Vervanging voor één of twee dagen lukt meestal nog wel, meestal door een beroep te doen op de parttimers. Maar dat kan tot gevolg hebben, dat leerkrachten méér gaan werken dan ze  fysiek aan kunnen of dat ze in de problemen komen met de zorg voor het eigen gezin.  Ook voor de duo-partners van de zieke leerkracht is het (door het grote verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep) een extra belasting. En dat kan er voor zorgen dat die duopartner overbelast raakt. Met als risico dat ook die leerkracht ziek wordt.   

Voor langdurige vervanging is of níemand te vinden of voor íedere dag een andere vervanger. Dat dit absoluut níet goed is voor de kinderen, mag duidelijk zijn. Er wordt dan wel gewoon les gegeven, maar iedere dag een andere (vaak onbekende) vervanger voor de groep, maakt het bijna onmogelijk om de kwaliteit op álle gebieden te kunnen garanderen.  

Op dit moment hebben we op onze school géén langdurige vervanging. Maar op een van de twee collega scholen, zijn er twee langdurig zieke collega's. In de ene groep kan dat nog steeds opgevangen worden omdat de duopartner het met haar gezin zo geregeld kon krijgen dat zij full time de groep ging begeleiden. In de andere groep is dat echter geen optie. Daardoor zijn daar inmiddels al zoveel verschillende vervangers geweest dat de directie eerst incidenteel en nu volledig de vervanging van de zieke leerkracht voor zijn rekening neemt. De directie (Mári Kokke en Monique van Eert) heeft echter 3 scholen onder zijn hoede,  waardoor heel veel taken nu blijven liggen. Maar gedurende lange tijd een groep 3 dagen per week naar huis sturen vinden wij absoluut geen optie. 

Deze problematiek werd ruim 5 jaar geleden al nadrukkelijk voorspeld door vakbonden en andere deskundigen. Maar de overheid heeft daar als 'werkgever'  nooit actie op ondernomen. Het beroep van leerkracht Basisonderwijs werd steeds minder aantrekkelijk door verschillende oorzaken:

Er werden steeds meer zorg- en maatschappelijke taken neergelegd bij het basisonderwijs, wat de werkdruk aanzienlijk verhoogde.
Rond de eeuw-wisseling is er gedurende ruim 8 jaar een loonstop  (Nul-lijn) geweest voor deze leerkrachten waardoor er geen jaarlijkse salarisverhogingen waren. Dit is tot op heden nog steeds niet ingehaald.
Het verschil in salaris tussen V.O.-leerkracht en BS.-leerkracht is aanzienlijk, terwijl beiden een soortgelijke HBO opleiding hebben gevolgd. Daardoor zijn door de jaren heen heel wat BS.-leerkrachten vertrokken naar het Voortgezet Onderwijs.
Er is zo goed als geen carrière perspectief in het onderwijs. Niet voor leerkrachten,  niet voor onderwijs ondersteunend personeel en niet voor directies. 

Dit vraagt om een STRUCTURELE INVESTERING  vanuit de overheid, waar tot nu toe nog geen initiatieven voor zijn genomen. Daarom roepen de gezamenlijke vakbonden nu op tot een algehele onderwijsstaking voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s.

Het team van de St. Jan staat volledig achter de argumenten voor deze actie en wil om die reden dan ook VRIJDAG 31 JANUARI  gaan staken. Donderdagochtend is er dan nog gewoon les, donderdagmiddag stond al een studiemiddag gepland en vrijdag is de school dus gesloten.

Namens het team van de  St. Jan: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.