luizen gesignaleerd

  • luizen gesignaleerd

Beste ouders,

Wij kregen bericht van ouders dat er toch weer luizen zijn aangetroffen.  Wilt u uw kinderen  daarom nog eens nadrukkelijk in de gaten houden? Het zou fijn zijn als u elke dag even controleert.  Wat meer aan het hoofd krabben dan normaal, kan ook een signaal in die richting zijn.

U kunt natuurlijk ook preventief twee keer per week de netenkam hanteren, waarmee u heel veel ellende voorkomt. 

Mocht u bij uw kinderen luizen of neten constateren, dan vragen wij u dit direct te melden op school, zodat wij hier indien nodig actie op kunnen ondernemen. We kunnen dan eventueel ook nog eens laten controleren door de "luizenpluizers".

Meer informatie over hoofdluis kunt u vinden via internet op de onderstaande site:

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/

Met vriendelijke groet, Team St Jan en luizenpluis-ouders

Terug naar het overzicht

Herinneringstegel van ...

Herinneringstegel van ex-groep 8 leerlingen geplaatst op de speelplaats

Afscheidstegel groep 8.

Goed gezien !!!

Goed gezien !!!

Fietsers weer zichtbaar in het verkeer.

Schoolfruit

Schoolfruit

Het schoolfruit komt er weer aan.