Scholen 8 juni weer helemaal open.

  • Scholen 8 juni weer helemaal open.

Beste ouders,

Het regulier basisonderwijs (dus ook onze school) mag onder voorbehoud vanaf 8 juni weer volledig open. We gaan dan ook weer naar de normale schooldagen en schooltijden. Dat maakte premier Rutte 19 mei bekend. In de week van 1 juni neemt het kabinet hierover een definitief besluit. Wij zijn blij met deze beslissing.

De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het coronavirus op dit moment nauwlettend in de gaten, zowel in Nederland als internationaal. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord.

Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het basisonderwijs haar deuren volledig opent op 8 juni. Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie. Daarom komen de overheid en de PO-Raad met een aangepast protocol voor de periode na 8 juni. Daarbij wordt rekening gehouden met zorgen en onzekerheden, zoals bijvoorbeeld beschikking over voldoende leerkrachten en of een school zich goed kan houden aan de hygiëne-eisen en richtlijnen. De PO-Raad streeft ernaar het protocol op woensdag 27 mei klaar te hebben.

Direct daarna gaan wij als school aan de slag met het maken van concrete plannen voor de volledige heropening en brengen wij alle mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart. We brengen u daar tijdig van op de hoogte. Het volledig opengaan van de school betekent ook dat de noodopvang in de huidige vorm stopt op 8 juni. 24-uurs noodopvang wordt vanuit de kinderopvang voortgezet tot 1 juli voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Dus: We horen 1 juni definitief of de scholen 8 juni open gaan én met welke restricties. Tevens kunnen wij dan ook met u communiceren welke restricties nog blijven en wat er eventueel weer wél mogelijk is. We houden u op de hoogte.

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.