Update 8 juni

  • Update 8 juni

Beste ouders, 

Scholen weer volledig starten: Vorige week heb ik naar u gecommuniceerd dat de Primair Onderwijs raad (P.O.-raad) deze week met een aangepast protocol komt voor het volledig openen van het Basisonderwijs. Dit protocol is gisteren verschenen en is een handreiking op basis van o.a. de voorschriften van het RIVM, waar besturen een eigen nadere invulling aan moeten geven. Vandaag komt het Crisisberaad Skozok bijeen om dit verder uit te werken. Zodra die uitwerking er is, zal ik de consequenties daarvan ook met u communiceren. De versoepeling van de maatregelen betekent dat er méér mogelijk is, maar nog steeds met beperkingen. 

Toetsing: Landelijk is besloten dat de E-toetsen van Cito door o.a. de onderwijsinspectie NIET worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te meten en daarop te beoordelen. Het afnemen van deze toetsen is nu puur bedoeld als analyse instrument, zodat dit de objectieve basis is voor de start in het nieuwe schooljaar.  Hetzelfde geldt voor het observatie- en registratie- instrument KIJK bij de groepen 1-2.  De Cito toetsen worden afgenomen in de 3de en 4de week van juni.

Schoolontwikkeling:  Ieder jaar evalueren we als team het Schoolontwikkelingsplan van het lopende schooljaar. Wat hadden we ons voorgenomen en in hoeverre is dat geslaagd? Wat was succesvol en wat moeten we verder uitbouwen?  Maar ook stellen we dan met het team de nieuwe prioriteiten op voor het nieuwe schooljaar. Zoals gepland vinden die studiedagen plaats op de volgende dagen: Triangel: donderdag 11 juni, Talententoren dinsdag 16 juni en St. Jan dinsdag 23 juni. Op deze dagen (per school) én op de laatste schooldag 10 juli zijn (zoals opgenomen in de schoolkalender) alle kinderen vrij.

Groepsbezetting 20202-2021: Op basis van het leerlingenaantal is op bestuursniveau de formatie toegekend aan de scholen. Met deze formatie, het aantal leerlingen per groep en de beschikbare leerkrachten is er in overleg met het team een groepsbezetting tot stand gekomen. Deze is voorgelegd aan de MR., met hen besproken en goed gekeurd. Deze verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt via de mail met u gecommuniceerd.

Namens de teams: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer voor jong en iets minder jong.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.