Formulieren & Folders

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren en folders van én over de school en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

* 2016-2017 Jannemanneke

*Aanmelden kind op deze school

*Buitenschoolse opvang

* Onze leerlingenzorg

Samen zijn we verantwoordelijk voor de voortgang van de kinderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen in onze school door:

- Observatie: wat en hoe doet een kind

- Gesprekken met de kinderen en ouders

- Toetsing: twee keer per jaar worden toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen 
Methode gebonden toetsen 

De organisatie van onze leerlingenzorg is beschreven in het zorgplan. 

Documenten

Ons zorgplan

*Leerplichtwet en verlof

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn vijfde verjaardag.

Een kind van 4 jaar mag dus wat vaker thuisblijven van school. Dit gebeurt echter altijd in overleg met de leerkracht. 

Zie voor uitgebreide info het document.

Algemene informatie

*Allergieen

Mocht uw kind allergieën hebben vragen we u dat door te geven aan de leerkracht. Deze zorgt ervoor dat alle leerkrachten en ook de ouderraad op de hoogte gebracht worden. Wij (leerkrachten en ouderraad) zorgen altijd voor een passende oplossing. Wij zullen u daarvoor soms benaderen.

Voor ouders van klasgenootjes is het goed te weten dat deze kinderen zelf een trommeltje op school hebben met traktaties die ze mogen hebben. (Mocht u zelf iets willen regelen voor deze kinderen tijdens de traktatie van uw kind, dan graag altijd in overleg met de ouders).

 

*Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie controleert een groep ouders de kinderen op hoofdluis. Wanneer bij uw kind luizen of eitjes/neten gevonden worden wordt u geïnformeerd door school. We vragen u dan de  adviezen op te volgen.

Wanneer u tussentijds bij uw kind hoofdluis constateert horen wij dat graag. Wij kunnen dan een informatiebriefje aan alle kinderen meegeven, zodat ouders weten wat ze kunnen doen.

 

*Privacy: Foto en film opnames

Sommige digitale schoolfoto’s en filmopnames, gemaakt door teamleden en direct bij school betrokken personen, zullen af en toe voor schooldoeleinden (bv. website, presentaties, ouderavonden, leermomenten) gebruikt worden. Als ouders er bezwaar tegen hebben dat hun kind gefotografeerd of gefilmd wordt, kan dit aan de leerkracht worden doorgegeven en zal daar rekening mee gehouden worden.

Wanneer we niets vernemen gaan we er vanuit dat u geen bezwaar heeft.

Verder hanteert Skozok een algemeen privacy beleid: zie website: www.skozok.nl 

* Schoolfoto's

Alle schoolfoto's vindt u op:

myalbum.com/stjanleende 

Het wachtwoord is via de leerkracht te verkrijgen.